Bojnický zámok

Najkrajším zámkom na Slovensku je bezpochyby Bojnický zámok. Známy aj ako romantický zámok, čiastočne si zachoval pôvodné gotické a renesančné základy. Náznaky romantizmu badať na fasáde obytnej veže, ktorá je veľmi členitá. Tiež otvory v stenách, portály, múry, atiky a rôzne kované detaily. Nachádza sa v Trenčianskom kraji a leží na západnom okraji mesta Bojnice. Je dobre viditeľný z väčšej časti horného Ponitria a pri dobrej viditeľnosti sa spája s vrchom Kľak. Je postavený na travertínovej skale a pozostáva z vnútorného a vonkajšieho hradu s tromi nádvoriami. V roku 1970 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V 50. rokoch 20. storočia bola pod hradom objavená jaskyňa. Je tiež jedným z najnavštevovanejších hradov vďaka zoologickej záhrade umiestnenej hneď pri vchode. Bojnický zámok vyniká zachovalou stredovekou architektúrou zmiešanou so zdobenými romantickými prvkami. Preslávená história hradu a malebná poloha na kopci z neho robia vrchol každej návštevy stredného Slovenska. Hoci koncom 19. storočia boli Bojnice čiastočne ruinami, prešli rozsiahlou romantickou prestavbou, ktorá vytvorila rozprávkovú auru, ktorú si zachovali dodnes. Pri prechádzke po areáli sa stretávame s výraznými kontrastmi medzi pôvodnými gotickými vežami a hradbami a geniálnejšími neskoršími prístavbami. Syntéza štýlov sa však na tomto historickom mieste spája do harmonického celku. Učencom aj náhodným […]
Hrad Ľupča Hrad Ľupča Hrad Ľupča Hrad Ľupča Hrad Ľupča a panoráma Nízkych Tatier Hrad Ľupča a panoráma Nízkych Tatier Hrad Ľupča a panoráma Nízkych Tatier

Hrad Slovenská Ľupča

Hrad postavili pred rokom 1250 a pôvodne slúžil kráľovskej rodine ako poľovnícke sídlo. Neskôr hrad menil majiteľov a tí ho prispôsobovali svojim požiadavkám, čoho dôkazom sú mnohé dostavby a prestavby. Pri úpravách v 17. storočí bolo nádvorie doplnené arkádami, v miestnostiach boli vymenené klenby. Asi najznámejším hradným pánom bol Matej Korvín. V tomto období bol hrad sídlom ľupčianskeho panstva, ktorému patrilo mnoho dedín na východ od Banskej Bystrice. Po požiari v roku 1860 bol objekt upravený na sirotinec, v období predošlého režimu tu boli sústredené rehoľné sestry. Vďaka trvalému využitiu hrad prežil a je pomerne dobre zachovaný. Hrad prechádza rozsiahlou rekonštrukciu interiéru a exteriéru, čím nadobúda krásny vzhľad a je pýchou banskobystrického kraja. Na nádvorí sa nachádza mohutná Korvínova lipa s obvodom kmeňa 770cm a výškou 20metrov. Jej vek sa odhaduje na 700 rokov. Je chráneným prírodným výtvorom od roku 1967.

Kežmarský hrad

Kežmarský hrad, známy aj ako Kežmarská pevnosť, stojí na mieste kostola z 13. storočia v centre Kežmarku. V roku 1462 bol kostol prestavaný na hrad a v 17. storočí bol upravený na zámok. Dnes v ňom sídli Kežmarské múzeum. Pôvodný Kežmarský hrad bol gotický, pochádzal z prelomu 14. a 15. storočia. Postavili ho na mieste kláštora s kostolom sv. Alžbety, spomínaného už v roku 1251. Prvá písomná zmienka o Kežmarskom hrade je z roku 1447, z čias, keď územie obývala posádka Jana Jiskru z Brandýsa. Dlhé roky bol hrad vo vlastníctve Thökölyovcov. 28. marca 2022 bola na námestí pred zámkom odhalená nadživotná bronzová socha grófa Imreho Thökölyho na koni. Toto pôsobivé umelecké dielo je od maďarského sochára Lajosa Győrfiho.
Mordá hodinka nad Banskou Štiavnicou

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica, najstaršie banské mesto na Slovensku, si vyslúžilo prezývku „strieborné mesto“ vďaka bohatým náleziskám striebornej a zlatej rudy ukrytých pod okolitými Štiavnickými vrchmi. Tieto drsné kopce, tvorené starými sopkami, sú teraz kolískou pokojných nádrží známych ako „tajchy“, ktoré kedysi poháňali bane. V samotnom meste dominuje sakrálna baroková architektúra Trojičnému námestiu s morovým stĺpom a opevneným Starým zámkom, ktoré pútajú najviac obdivu. Zdobené stanovištia Kalvárie pod holým nebom pozývajú na rozjímanie, zatiaľ čo Salamandrové dni začiatkom septembra prinášajú kostýmované sprievody zobrazujúce časy slávy mesta. História tu však stále žije a cestujúcim ponúka možnosť preskúmať stredoveké bane a nasať panenskú atmosféru tohto miesta svetového dedičstva UNESCO. S turistickými chodníkmi vinúcimi sa kopcami a rôznymi možnosťami ubytovania v meste je Banská Štiavnica ideálnou základňou na spoznávanie baníckeho dedičstva Slovenska.

Smolenice

V regióne Dolné Považie na úpätí Malých Karpát pod najvyšším vrchom Záruby sa nachádza obec Smolenice. Už z diaľky je na severe obce viditeľná veža obecného kostola a Smolenický zámok. Bol vybudovaný na mieste stredovekého strážneho hradu v 14. storočí. Na začiatku 15. storočí bol ešte kráľovským majetkom a v 16. storočí ho vlastnila rodina Országovcov. Na konci 18. storočia zámok spustol a na začiatku 19. storočia vyhorel. Ostali z neho iba ruiny hlavnej päťbokej veže a bašty. Poslední majitelia Pálfiovci začali na začiatku 20. storočia stavať na hradných ruinách stavbu súčasného zámku. Zachovaná bola iba časť hradného opevnenia. Zámok dobudovali v roku 1945. Smolenický zámok je majetkom Slovenskej akadémie vied. Verejnosti je čiastočne sprístupnené nádvorie, záhrady a niektoré miestnosti v ktorých sa konajú svadby a vedecké konferencie. Pálffyovci majú na miestnom cintoríne hrobku.
TOPlist