Banská Bystrica Kalvária

Baroková Kalvária nad Banskou Bystricou sa nachádza na úpätí vrchu Urpín. Tvorí ju 8 kaplniek krížovej cesty, lipová alej a Kaplnka sv. Kríža. História tohto pútnického miesta sa datuje do druhej polovice 17. stor., kedy do mesta prišli pátri z rehole Spoločnosti Ježišovej, ktorí sa pričinili o obrodenie viery na tomto území. Obyvatelia mesta začali Kalváriu stavať v rokoch 1712-1713. Väčšia oprava Kalvárie bola realizovaná v rokoch 1902-1903. V novodobej histórii sa v roku 2007 začala generálna oprava historickej časti. V roku 2008 bol do veže vložený 80 kg zvon. Záverečnou časťou úprav bolo vybudovanie chodníkov a úprava terénu. Súčasťou historickej Kalvárie je aj tzv. Urpínska alej. Tvorilo ju 71 druhovo rozličných chránených stromov. Pokojné miesto s výhľadmi na Banskú Bystricu a Nízke Tatry je ideálne na prechádzky a ľahkú turistiku.
Mordá hodinka nad Banskou Štiavnicou

Banská Štiavnica kalvária

Banskoštiavnická kalvária uchváti nezabudnuteľnými momentmi prírodnej nádhery. Tento malebný komplex na kopci priťahuje fotografov, ktorí sa snažia zachytiť nádhernú slovenskú krajinu. Kalváriu tvorí 22 jednotlivých sakrálnych stavieb, vrátane 17 kaplniek zobrazujúcich Kristovo ukrižovanie a Sedem bolestí Márie, plus tri kostoly, krížová cesta a hrob. Barokový komplex, ktorý sa nachádza na vrchu Scharffenberg, postavili v rokoch 1744-1751 za jezuitu Františka Pergera. Hoci je voľne prístupný, ročne sem prúdi takmer 70 000 pútnikov na procesie, omše a kultúrne podujatia. Po chátraní od 50. rokov 20. storočia kalvária opäť zažiarila po 11-ročnej rekonštrukcii dokončenej v roku 2018. Obnovená svätyňa si zachovala svojho pôvodného ducha a teraz je lepšie pripravená privítať oddaných a návštevníkov, ktorých priťahuje rozjímanie o viere a kráse.

Hrad Fiľakovo

Fiľakovo je mesto na južnom Slovensku, ležiace v regióne Cerová vrchovina v okrese Banská Bystrica, neďaleko hraníc s Maďarskom. Krajina, aj keď prevažne rovinatá, sa v centre mesta dvíha do kopca, na ktorom bol z 12. storočia vybudovaný Fiľakovský hrad. Archeologické nálezy dokazujú osídlenie už od doby medenej. Zámok prešiel čiastočnou rekonštrukciou a je obľúbenou, navštevovanou pamiatkou. Ďalší hrad, Šomoška, ​​leží len 12 km odtiaľto, skutočne na maďarských hraniciach. Zatiaľ čo hrad Fiľakovo kotví mesto, hrad Šomoška stojí na okraji Slovenska. Zvlnené kopce a roviny v regióne majú bohatú históriu, ktorá je evidentná v týchto stredovekých pevnostiach, ktoré sú pútavými destináciami pre milovníkov histórie aj turistov.

Bojnický zámok

Najkrajším zámkom na Slovensku je bezpochyby Bojnický zámok. Známy aj ako romantický zámok, čiastočne si zachoval pôvodné gotické a renesančné základy. Náznaky romantizmu badať na fasáde obytnej veže, ktorá je veľmi členitá. Tiež otvory v stenách, portály, múry, atiky a rôzne kované detaily. Nachádza sa v Trenčianskom kraji a leží na západnom okraji mesta Bojnice. Je dobre viditeľný z väčšej časti horného Ponitria a pri dobrej viditeľnosti sa spája s vrchom Kľak. Je postavený na travertínovej skale a pozostáva z vnútorného a vonkajšieho hradu s tromi nádvoriami. V roku 1970 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V 50. rokoch 20. storočia bola pod hradom objavená jaskyňa. Je tiež jedným z najnavštevovanejších hradov vďaka zoologickej záhrade umiestnenej hneď pri vchode. Bojnický zámok vyniká zachovalou stredovekou architektúrou zmiešanou so zdobenými romantickými prvkami. Preslávená história hradu a malebná poloha na kopci z neho robia vrchol každej návštevy stredného Slovenska. Hoci koncom 19. storočia boli Bojnice čiastočne ruinami, prešli rozsiahlou romantickou prestavbou, ktorá vytvorila rozprávkovú auru, ktorú si zachovali dodnes. Pri prechádzke po areáli sa stretávame s výraznými kontrastmi medzi pôvodnými gotickými vežami a hradbami a geniálnejšími neskoršími prístavbami. Syntéza štýlov sa však na tomto historickom mieste spája do harmonického celku. Učencom aj náhodným […]

Kežmarský hrad

Kežmarský hrad, známy aj ako Kežmarská pevnosť, stojí na mieste kostola z 13. storočia v centre Kežmarku. V roku 1462 bol kostol prestavaný na hrad a v 17. storočí bol upravený na zámok. Dnes v ňom sídli Kežmarské múzeum. Pôvodný Kežmarský hrad bol gotický, pochádzal z prelomu 14. a 15. storočia. Postavili ho na mieste kláštora s kostolom sv. Alžbety, spomínaného už v roku 1251. Prvá písomná zmienka o Kežmarskom hrade je z roku 1447, z čias, keď územie obývala posádka Jana Jiskru z Brandýsa. Dlhé roky bol hrad vo vlastníctve Thökölyovcov. 28. marca 2022 bola na námestí pred zámkom odhalená nadživotná bronzová socha grófa Imreho Thökölyho na koni. Toto pôsobivé umelecké dielo je od maďarského sochára Lajosa Győrfiho.

Turecký most v Poltári

Turecký most cez rieku Ipeľ v Poltári na južnom strednom Slovensku je tretím najstarším zachovaným mostom svojho druhu v krajine. Tento malebný kamenný most s tromi oblúkmi sa nachádza v mestskej časti Zelené. Most pochádza z obdobia tureckej nadvlády nad týmto regiónom v rokoch 1554 až 1593. Nejde však o pôvodnú verziu, pretože bol prestavaný pri neskorších opravách. Pri rekonštrukcii boli použité pôvodné kamene a svojmu účelu slúži dodnes, aj keď ako most pre peších. 35 metrov dlhý a 5 metrov široký most je vyhľadávanou turistickou atrakciou a rozhodne najcennejšou pamiatkou v okolí.
Mordá hodinka nad Banskou Štiavnicou

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica, najstaršie banské mesto na Slovensku, si vyslúžilo prezývku „strieborné mesto“ vďaka bohatým náleziskám striebornej a zlatej rudy ukrytých pod okolitými Štiavnickými vrchmi. Tieto drsné kopce, tvorené starými sopkami, sú teraz kolískou pokojných nádrží známych ako „tajchy“, ktoré kedysi poháňali bane. V samotnom meste dominuje sakrálna baroková architektúra Trojičnému námestiu s morovým stĺpom a opevneným Starým zámkom, ktoré pútajú najviac obdivu. Zdobené stanovištia Kalvárie pod holým nebom pozývajú na rozjímanie, zatiaľ čo Salamandrové dni začiatkom septembra prinášajú kostýmované sprievody zobrazujúce časy slávy mesta. História tu však stále žije a cestujúcim ponúka možnosť preskúmať stredoveké bane a nasať panenskú atmosféru tohto miesta svetového dedičstva UNESCO. S turistickými chodníkmi vinúcimi sa kopcami a rôznymi možnosťami ubytovania v meste je Banská Štiavnica ideálnou základňou na spoznávanie baníckeho dedičstva Slovenska.

Kaštieľ v Mokradi, Dolný Kubín

Mokraď, časť Dolného Kubína, sa pýši skutočným architektonickým skvostom – nádherne zrekonštruovaným Abaffyho kaštieľom. Renesančná stavba z prelomu 16. a 17. storočia predstavuje dvojpodlažnú, trojtraktovú dispozíciu s dvojicou cibuľovo kupolovitých veží pokrytých šindľom. Kaštieľ prešiel barokovými úpravami v roku 1758 a ďalšími úpravami v rokoch 1930 a 1947. Majestátnu budovu obklopujú zvyšky pôvodného parku z 19. storočia. Abaffyovský kaštieľ svojou povestnou minulosťou a zdobeným dizajnom je príkladom bohatého architektonického dedičstva Dolného Kubína a regiónu Orava.

Kežmarok

Pod majestátnymi Vysokými Tatrami na východe Slovenska v Prešovskom kraji leží historické mesto Kežmarok. Toto okresné mesto oddávna slúžilo ako kultúrne srdce tradičného regiónu Spiš. Korunovačným klenotom mesta je zdobený drevený evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zachovalé historické centrum Kežmarku získalo v roku 1950 štatút chránenej mestskej pamiatkovej rezervácie, čím sa zaradilo medzi 18 takýchto pamiatok. na Slovensku. Kostol aj mestské evanjelické lýceum, kde sídli jedna z najrozsiahlejších historických školských knižníc v strednej Európe, boli v roku 1985 vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Vďaka svojmu bohatému architektonickému dedičstvu a kľúčovej úlohe v slovenských dejinách ponúka Kežmarok očarujúci pohľad do minulosti.

Liptovský Mikuláš

Okresné mesto v strede Liptovskej kotliny sa volá Liptovský Mikuláš. Mesto je obklopené pohoriami Nízke Tatry na juhu, Chočské vrchy a Západné Tatry na severe. Neďaleko mesta západne sa nachádza najväčšia vodná plocha Liptovská Mara. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1286. Mesto nesie názov po svojom patrónovi svätom Mikulášovi. Mesto vtedy tvoril len rímskokatolícky kostol a pár domov okolo neho. Námestie Osloboditeľov je jedným z piatich námestí v meste. Nájdeme tu dve najväčšie historické stavby. Jednou z nich je Ranogotický Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša a druhou baroková stavba bývalého Župného domu. Lemujúce meštiacke domy ozvláštňujú stavby Bývalého jezuitského kláštora, Pongrácovská kúria, Katolícky dom, budova Čierny orol. Mesto Liptovský Mikuláš je centrom turizmu, má krásne výhľady na Západné a Vysoké tatry s našim Kriváňom.
TOPlist