radovan bries " fotograf do každého počasia "

mapa regiónu LiptovLiptovský Mikuláš je srdcom Liptova. Navštevujú ho turisti hľadajúci oddych, dobrodružstvo, zážitky a prichádzajú aj za históriou. Mestská časť Liptovského Mikuláša Okoličné je zdrojom histórie v podobe Kláštora františkánov s kostolom sv. Petra z Alkantary. Jedná sa o stredoveký komplex z rokov 1476-1492 a zároveň jeden z najvýznamnejších gotických komplexov na Slovensku a najväčšia gotická stavba na Liptove. Kostol sv. Petra z Alkantary je trojloďová gotická stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Stojí na mieste staršieho gotického kostola, z ktorého sa dochovalo presbytérium prestavané na sakristiu. Vznikol z iniciatívy Mateja Korvína. K jeho dokončeniu došlo začiatkom 16. storočia. Bol zariadený oltármi z dielne Majstra Pavla z Levoče. Od roku 1571 boli mnísi v rámci reformácie nútení kostol opustiť. Rekatolizovaný bol až v roku 1697. V roku 1744 prešiel rozsiahlou barokizačnou úpravou. Stavba sa dochovala takmer kompletne v stredovekej podobe, vrátane klenieb, okien s kružbami a originálneho neskorogotického krovu. Z pôvodného hlavného oltára sa zachovali len fragmenty, tri sochy sv. Barbora, sv. Margita a sv. Katarína z obdobia okolo roku 1500. Z tabuľových malieb sa zachovalo šesť výjavov umiestnených v rôznych múzeách. Na severnej strane sa nachádza neskorogotická kaplnka so sieťovou klenbou a gotickými oknami. Južne od kostola stojí bývalý františkánsky kláštor z rovnakého obdobia, pôvodne gotický, neskôr renesančne prestavaný.TOPlist