radovan bries " fotograf do každého počasia "

Hervartov je obec v okrese Bardejov. V obci sa nachádza unikátny drevený artikulárny kostol. Je najstarším a najzachovalejším dreveným kostolom na Slovensku. Rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi je obklopený kamenným múrikom, ktorý opticky tvorí dojem malej pevnosti. Od roku 2008 je zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva a národnou kultúrnou pamiatkou je od roku 1968. V 70. rokoch 20 stor. boli obnovené pôvodné maľby z roku 1655 a 1805. Dominantnou časťou je zvonica, ktorá sa ukrýva medzi korumani stromov. Kostol je voľne dostupný širokej verejnosti v ktorom sa slúžia dve bohoslužby za rok.TOPlist