radovan bries " fotograf do každého počasia "

Takmer na poľských hraniciach v okrese Kežmarok v Pieninskom národmom parku leží obec Červený Kláštor. Cez obec preteká rieka Dunajec a v mieste vyústenia potoka Lipník sa nachádza pôvodne gotický kláštor.  Národná kultúrna pamiatka kláštor kartuziánov začali budovať v roku 1320. Svoje pomenovanie dostal podľa farby striech objektov kláštora. História je spojená s pôsobením príslušníkov dvoch reholí kartuziánov a kamaldulov.  Hlavnou stavbou v objekte je Kostol svätého Antona Pustovníka s bočnými kaplnkami, kláštorná budova s krížovou chodbou, hodinová veža a hospodárske budovy. Okolo stavieb sa dochoval oporný múr. Z kláštora je viditelný najvyšší vrch pienin Tri koruny 982 m.n.m. a najkrajšia skala Sokolica. Miesto je navštevované turistami a je obľúbené kôli splavovaniu Dunajca na pltiach.TOPlist