radovan bries " fotograf do každého počasia "

Okresné mesto Svidník leží v severnej časti Nízkych Beskýd. Nachádza sa tu mnoho pamätných miest, skanzen, múzeá a galérie. Miesto ktoré si predstavíme bolo postavené v roku 1954. Je ním monumentálny mramorový Pamätník sovietskej armády, ktorý bol postavený na základe projektu Ing. arch. Karla Lodra, Václava Šedivého a Jana Krumprechta. Bronzová socha vojaka je umiestnená pred 37 metrov vysokým pamätníkom navrchu s hviezdou. Za samotným monumentom pri stene sú vytvorené symbolické mramorové hrobky padlých príslušníkov sovietskej pechoty, tankistov, delostrelcov a letcov. Po stranách je pochovaných viac ako 9000 sovietskych vojakov v štyroch masových hroboch, ktorí zahynuli na území východného Slovenska v rokoch 1944-45. Architektonický komplex pamätníka dotvárajú tri pieskovcové súsošia: Hanovo, Stretnutie a Gibalovo. Pamätník bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1961.TOPlist