radovan bries " fotograf do každého počasia "

mapa regiónu Dolná NitraJužná časť Slovenska regiónu Dolná Nitra možno pre niekoho nie je zaujímavá, pretože sa tu nenachádzajú turistické cesty spojené s horami ale ponúkajú rôzne zaujímavé kaštiele, vodné mlyny ale aj technické pamiatky, ktoré majú celoeurópske prvenstvo. Unikátna, historická, drevená vodáreň v štýle neorenesancie z roku 1869 v Palárikove je zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Pár metrov od tejto pamiatky sa nachádza kaštieľ Károlyovcov. Táto dvojpodlažná trojtraktová pôvodne baroková stavba na pôdoryse písmena U z obdobia medzi rokmi 1725 – 1765, bola postavená na mieste staršieho sídla Kaunitzovcov. Klasicistickými úpravami prešiel kaštieľ v roku 1866 podľa projektu architekta Mikuláša Ybla. V roku 1946 bol upravený na kancelárie štátnych lesov. V parteri sú prusé klenby, poschodie je plochostropé. Nachádza sa tu aj reprezentačná sála. Fasádam kaštieľa dominuje sedemosový stredný rizalit s atikou a trojosovou nadstavbou ukončenou trojuholníkovým štítom s tympanónom. Pred rizalit je predstavaný trojosový stĺpový portikus s balkónom, nad ktorým je umiestnený erb Károlyovcov. Fasády sú členené kordónovými rímsami, okná majú jednoduché šambrány. Bočné krídla sú jednopodlažné. Okolo kaštieľa sa nachádza rozsiahly krajinársky park.TOPlist