radovan bries " fotograf do každého počasia "

mapa regiónu Horná NitraHistória Čerenian siaha stáročia do minulosti, pričom archeologické nálezy datujú osídlenie oblasti do 4. – 5. storočia pred Kristom. Prvá písomná zmienka o obci, vtedy patriacej pánom z Bojníc, je až z roku 1329. V srdci obce stojí kaštieľ zo 17. storočia s nárožnými vežami. Kedysi bol opevnený a obklopený vodnou priekopou a jeho vzhľad zmenila neoklasicistická úprava šľachtických rodín Majthényi a neskôr Hunyadi. Po 2. svetovej vojne sa kaštieľ stal sídlom Štátneho statku a od roku 1955 Miestneho národného výboru. V rámci reštitúcií v roku 1992 sa kaštieľ vrátil dedičom pôvodných majiteľov, rodine Bello, ktorá ho urýchlene predala súkromnej spoločnosti. Rozsiahla rekonštrukcia a prístavba reštaurácie dali nový život tejto historickej budove.TOPlist