radovan bries " fotograf do každého počasia "

Obec Jasov sa nachádza v okrese Košice v juhozápadnej časti Košickej kotliny pod dominantou vápencovej Jasovskej  skaly. Toto miesto je turisticky zaujímavé vďaka náučnému chodníku Jasovská skala s Národnou prírodnou rezerváciou Jasovské dubiny. Okrem turistiky je dôležitým aj historickým miestom našej krajiny. V európskom ponímaní v obci nájdete významnú barokovú stavbu – premonštrátsky kláštor s nádherným barokovým kostolom a nádhernou záhradou. Významnou časťou kláštora je knižnica s 80 000 zväzkami kníh z oblasti teológie, filozofie, prírodných vied, geografie, histórie a lekárskych vied. Pokiaľ zavítate na Turniansky hrad, venijte svoj čas aj tomuto miestu, verím, že si obohatíte znalosti zaujímavých miest Slovenska.TOPlist