radovan bries " fotograf do každého počasia "

Obec Hrnčiarska Ves má bohatú históriu prepletenú hrnčiarstvom a keramikou. Archeologické nálezy dokazujú, že sa nachádza v okrese Poltár na Slovensku, kde sídlila pilinská kultúra z doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1285 pod názvom Veľká Suchá. Vznikla okolo hradiska a bola vo vlastníctve šľachtických rodov ako Jánokyovci a Jákoffyovci. Obec Pondelok sa medzitým spomína v listinách z roku 1515. Jej obyvatelia boli známi výrobou škridiel a keramiky. V roku 1769 tu Gabriel Roth založil porcelánku, ktorá vyrábala majolikový riad a kachličky pre kaštiele. Obe obce sa v roku 1964 spojili a vznikla dnešná Hrnčiarska Ves. V jej erbe je výstižne vyobrazený hrnčiarsky kruh s keramickou nádobou, na Slovensku ojedinelý.

Najpozoruhodnejšou stavbou obce je renesančný evanjelický kostol v časti Pondelok, pôvodne postavený v roku 1630 s predsunutou vežou. Rozšírením prešiel v rokoch 1695-97 a 1867. Neoklasicistický oltár je dielom L. Pitta z Rimavskej Soboty z roku 1886. Jeho ústredný obraz Premenenie, inšpirovaný Raffaelom, je od R. Fugerta. Baroková kazateľnica pochádza z konca 18. storočia. Segmentové oblúkové okná zvýrazňujú hladké fasády. Veža je orámovaná pilastrami a zakončená vežou, pod ktorou vedie drevená galéria. Kostol obklopuje obranný kamenný múr. Toto bohaté architektonické dedičstvo odráža hrnčiarsky odkaz mesta, ktorý pokračuje až do modernej doby.TOPlist