radovan bries " fotograf do každého počasia "

mapa regiónu Horná Nitra

Mesto Bánovce nad Bebravou sa nachádza v Bánovskej pahorkatine v severnej časti Podunajskej pahorkatiny. Severne od mesta sa krajina mení a nad rovinu vystupujú Strážovské vrchy, západne sa dvíha Považský Inovec. Na území mesta rieka Bebrava priberá Radišu a Dubničku. Región tvorí okresné mesto aj 42 obcí. Prvá písomná zmienka o Bánovciach je z roku 1232. Už v roku 1376 boli Bánovce povýšené na slobodné kráľovské mesto. História mesta je spojená s veľkou husitskou výpravou v rokoch 1431 – 1433 a pustošením Turkami v roku 1633. Najcennejšie pamiatky mesta sú jednoloďový gotický Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, ktorý sa nachádza pri cintoríne na východe mesta a Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, ktoý je postavený na námestí. Neďaleko sa nachádza aj mestská radnica z ktorej sú pekné výhľady práve na tento kostol. Mesto je obklopené hlavne priemyselnou výrobou pre automobilový priemysel, silná výroba obuvi a mliekárenská výroba.TOPlist