Žiar nad Hronom

Mesto Žiar nad Hronom, bolo do roku 1955 známe ako Svätý Kríž nad Hronom, leží v Žiarskej kotline na brehoch rieky Hron v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Strategická poloha Žiaru nad Hronom na križovatke ciest medzi Pohroním, Ponitriím a historickými banskými mestami ako Banská Štiavnica a Kremnica ho zaradila do centra početných bojov proti Osmanom, protihabsburských povstaní, Slovenského národného povstania a 2. svetovej vojny. Žiar nad Hronom, ktorý je dnes priemyselným centrom výroby hliníka a sídlom významných výrobných spoločností, si zachoval stopy svojej slávnej minulosti. V meste stojí na stredovekých základoch Renesančno-barokový biskupský palác z roku 1631 a jeho impozantné štyri krídla a rohové vežičky sú svedectvom zašlých čias. Rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža a pôvodne gotický kostol sv. Vavrinca v Horných Opatovciach evokujú cirkevné dedičstvo mesta. A na kopci nad mestom leží strašidelná zrúcanina gotického hradu Šášov, ktorý bol postavený v 13. storočí na stráženie tejto križovatky slovenských dejín. V súčasnosti sa tu nachádzajú dve významné hvezdárne – Stará hvezdáreň, ktorá kedysi slúžila ako vodáreň, a Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella. Táto moderná inštitúcia ponúka návštevníkom pozorovanie hviezdnej oblohy cez ďalekohľady v astronomickom observatóriu a zároveň možnosť spoznávať vesmír prostredníctvom projekcií v planetáriu.

Kalvária v Kremnici

S bohatou históriou ťažby zlata a stredovekej architektúry patrí Kremnica medzi historické mestá Slovenska. Mesto je strategicky umiestnené v srdci Kremnických vrchov. Kremnica priťahovala hladné pohľady kráľov i dobyvateľov, ktorí súperili o ovládnutie jej lukratívnych baní. Aj dnes sa Kremnica môže pochváliť pozostatkami stredovekého rozkvetu, pričom centru mesta dominuje hradný komplex. Patrí sem vysoký kostol sv. Kataríny, zvyšky starej radnice, románska kostnica sv. Ondreja z 13. storočia a rad obranných bášt. Ďalším vrcholom je Kalvária neďaleko mesta so 14 kaplnkami a úžasnými výhľadmi na okolité vrcholy a údolia. Hoci je ukrytá v húštine stromov, tých, ktorí sa vydajú na strmú túru na vrch Šturc, odmenia panoramatické výhľady na túto historicky posiate mesto. Svojou pokladnicou stredovekej architektúry uprostred dramatickej horskej scenérie si Kremnica zaslúži povesť jedného z najpútavejších malých miest na Slovensku.

Nitrianske Pravno

V kopcoch hornonitrianskeho regiónu, len 12 km severne od mesta Prievidza, leží malebná obec Nitrianske Pravno. Rieka Nitra sa mierne vinie mestom zo severu na juh a poskytuje pokojnú kulisu každodennému životu. Hoci prvá písomná zmienka o Nitrianskom Pravne pochádza z roku 1393, archeologické nálezy naznačujú, že banícke osady obývali okolie už dávno predtým. Objavenie ložísk zlata v regióne v polovici 14. storočia vyvolalo prílev nemeckých kolonistov, ktorí zanechali nezmazateľnú stopu v histórii a charaktere mesta. Najvýraznejšou stavbou Nitrianskeho Pravna je veľkolepý rímskokatolícky farský kostol zasvätený Jánovi Krstiteľovi. Svätý Ján, ako po stáročia patróna mesta, zdobil oficiálnu pečať a erb mesta – svedectvo jeho trvalého duchovného významu. Nitrianske Pravno je so svojou bohatou históriou pretkanou prírodnou krásou údolia rieky Nitry skrytým klenotom, ktorý čaká na objavenie.

Sliač

Kostol sv. Mikuláša z 13. storočia sa hrdo týči v centre obce Sliač, jeho vysoká veža a vyvýšená poloha z neho robia výraznú dominantu viditeľnú z hlavnej cesty. Vo vysokej veži visí jeden z najväčších kostolných zvonov na Slovensku, mohutný Mikuláš, ukutý v roku 1512 a vážiaci vyše 5 ton. Tento bronzový zvon zázračne unikol pustošeniu tureckých invázií a dokonca aj prvej svetovej vojny, jeho veľkosť a hmotnosť ho zachránili pred roztavením ako mnohé iné. Napriek neskorším úpravám kostola stále vyžaruje pôvabný stredoveký charakter. Medzi kostolom a cestou stojí pomník na počesť obetiam prvej a druhej svetovej vojny. Táto výrečná trojica kostol, zvonica a pamätník zachytáva slávu i tragédiu dlhej histórie Sliača.

Spišská Sobota

Obec Spišská Sobota ležiaca neďaleko Popradu sa pýši čarovným stredovekým námestím, ktoré návštevníkov prenesie späť v čase. História tohto kultúrneho klenotu, vyhlásená v roku 1950 za mestskú pamiatku pre svoj dobre zachovaný stredoveký pôdorys, siaha až do roku 1256, kedy vznikla ako slovanská trhová osada na križovatke obchodných ciest. Námestie lemované historickými domami sa sústreďuje okolo nádherného rímskokatolíckeho kostola sv. Juraja, postaveného v neskororománskom štýle pred rokom 1273. Hoci bol kostol neskôr prestavaný v gotickom štýle okolo roku 1464, dodnes si zachoval päť gotických oltárov, vrátane nádherného neskorého Gotické oltárne obrazy sv. Juraja a sv. Antona, vytvorené v rokoch 1503-1520 v dielni známeho Majstra Pavla z Levoče. Spišská Sobota so svojou panenskou stredovekou atmosférou ponúka očarujúci pohľad do povestnej minulosti tejto slovenskej dediny.

Kalvária Nitrianske Pravno – Solka

Kalvária nad obcou Solka pri Nitrianskom Pravne predstavuje unikátne pútnické miesto s najrozsiahlejším komplexom kalvárie na Slovensku. Tento monumentálny areál tvorí až 27 objektov: 2 kostoly, 14 zastavení krížovej cesty a 11 mimoriadnych kaplniek. Vznikol v rokoch 1927-1934 na pahorku „Galgenberg“ v neogotickom štýle. Atmosféra tohto miesta je neopísateľná – návštevníkom ponúka hlboký zážitok pokoja a duchovného povznesenia. Pre mňa osobne ide o výnimočnú lokalitu, ktorú odporúčam navštíviť každému, vrátane ľudí bez náboženského presvedčenia. Verím, že krása tohto areálu a jeho genius loci ich nezanechajú ľahostajnými.

Kočín-Lančár

Obec Kočín-Lančár na západnom Slovensku spája bohatú históriu s prírodnými krásami. Referendum z roku 1991 spojilo obce Kočín a Lančár do jedného jednotného spoločenstva len 12 km od Piešťan. V okolí Kočína sa nachádzajú architektonické skvosty ako kostol Nanebovzatia Panny Márie z 19. storočia a Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Medzitým sa Lančár môže pochváliť pozoruhodným rímskokatolíckym kostolom sv. Michala Archanjela z 13. storočia, ktorý bol postavený na mieste staršieho gotického kostola. Táto opevnená renesančná budova zaujme barokovým zariadením a nástropnými freskami. Malebnú krajinu dokresľujú panoramatické výhľady na Trnavské vrchy z kostola. Model kostola sv. Michala v mierke 1:50 nájdete v Parku miniatúr v neďalekom Podolí, ktorý pozýva návštevníkov preskúmať originál. S kultúrnymi pamiatkami od 13. storočia a malebným prostredím ponúka Kočín-Lančár obohacujúci pohľad do slovenského dedičstva.

Spišský Hrušov – Miloj

Obec Spišský Hrušov leží v podhorí neďaleko majestátneho Spišského hradu. Západne od dediny stoja ruiny stredovekého kostola sv. Stanislava, opustené na poli na svahu s výhľadom na mesto. Prvá písomná zmienka o „terra Miloy“ sa nachádza v darovacej listine z roku 1255. Jeho osamelá veža stále stojí vysoko a dohliada na okolité polia, ktoré sa menia podľa ročných období. Tento zabudnutý kostol bol kedysi súčasťou zaniknutej obce Miloj. Teraz zostala len škrupina, ale jej nápadná silueta na pozadí s Vysokými Tatrami alebo Kráľovej hole z nej robí obľúbený objekt fotografov, ktorí chcú zachytiť toto spojenie skazy a vznešenosti hôr. Hoci kostol možno pustne, jeho prítomnosť doznieva ako tichá hliadka nad Spišským Hrušovom.

Gotický evanjelický kostol Mýtna

Ak ste už niekedy navštívili vodnú nádrž Ružiná alebo hrad Divín, určite ste si všimli fascinujúcu stavbu, kultúrnu pamiatku, ktorá sa týči medzi obcami Dobroč a Mýtna. Ide o ranogotický katolícky Kostol sv. Anny s úchvatnou barokovou zvonicou, postavený na prelome 13. a 14. storočia. Zvonica bola pridaná až v 18. storočí a dodáva celému komplexu jedinečný šarm. Okolo kostola je mohutný obranný múr so strieľňami, ktorý v minulosti chránil obyvateľov pred nájazdmi Turkov. Tento architektonický skvost je národnou kultúrnou pamiatkou a rozhodne stojí za návštevu. Príbeh jeho vzniku a osudov vás určite zaujme. Keď pôjdete okolo, nezabudnite sa pri ňom na chvíľu zastaviť a vychutnať si jeho neopakovateľnú atmosféru.

Drážovce, kostol sv.Michala Archanjela

Niekoľko kilometrov západne od Nitry pod svahmi Zobora leží obec Drážovce. Táto oblasť, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1135 ako „Dras“ v zakladajúcej listine bojnického opátstva, má bohatú históriu trvajúcu takmer tisícročie. Dnes, ako samostatná obec oddelená od Nitry, zostávajú Drážovce významným archeologickým náleziskom. Nepopierateľným stredobodom obce je kostol sv. Michala Archanjela, postavený začiatkom 12. storočia na vrchole starodávneho románskeho hradiska. Táto skromná kaplnka so svojou jednoloďovou a polkruhovou apsidou je príkladom románskej architektúry. Z veľkej diaľky je kaplnka viditeľná ako dominanta obce. Nádherná poloha Drážoviec a úchvatné výhľady z nich robia ideálne miesto na turistiku a výlety. A kto by zabudol na nezabudnuteľné západy slnka? S toľkou ponukou, je ľahké pochopiť, prečo táto očarujúca dedina pretrvala stáročia.
TOPlist