Kostol svätej Anny – Liptovská Anna

Obec Liptovská Anna je podhorská obec na Liptove. Nad obcou čnie skalné bralo Čerenová vo výške 1000 m.n.m. Samotný vrchol kopca nad skalou je vo výške 1221 m. n. m. Pod bralom na okraji lesa sa nachádza gotická ruina kostola s. Anny. Stavba prešla v duchu gotiky na prelome 15. a 16. stor. V roku 1805 bol zničený požiarom a už nebol obnovený. Zo stredovekých architektonických datailov sa zachovali dva portály do lode. V rokoch 1971-1973 sa tu konal archeologický výskum. V roku 2011 bol kostol obnovený. Pri kostole stojí drevená obecná zvonica.

Liptovské Matiašovce

Liptovské Matiašovce je obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš. Dominantou je Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava. Nachádza sa v areáli s baštami a strieľňami. V interiéri sa nachádza ranobarokový oltár sv. Ladislava z polovice 17. storočia. Bočné oltáre sú zasvätené Nanebovzatiu Panny Márie z roku 1741, Kostol je viditeľný z diaľky a je naozaj neprehliadnuteľný, nakoľko sa nachádza pri hlavnej ceste.

Drevený chrám v obci Jedlinka

Obec Jedlinka sa nachádza v okrese Bardejov, v severnej časti Nízkych Beskýd. Jej názov charakterizuje umiestnenie v zalesnenej krajine, kre prevládali jedle. Je jedna z mála obcí Slovenska, kde sa nachádza drevený chrám. V strede obce sa nachádza grékokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1763, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Spišská Kapitula a Podhradie

Spišská Kapitula bola pôvodne ako samostatná obec, ale od roku 1948 sa stala mestskou časťou Spišského Podhradia. Okolo kostola sa toto mestečko rozrástlo okolo 12. storočia. Mestečko sa stalo pamiatkovou rezerváciou UNESCO s dominantou, dvojvežovou katedrálou sv. Martina. Katedrála má mimoriadne cenný interiér, najmä gotické oltáre, sochy, náhrobné tabule, náhrobky, kalichy, zvony a frezky z roku 1317 znázorňujúce korunováciu kráľa Karola Róberta. Netreba zabudnúť na najstaršiu románsku plastiku na Slovensku Leo albus. Vedľa katedrály sa nachádza aj Biskupská záhrada, ktorá v poslednom období prešla rekonštrukciou a je prístupná verejnosti.

Ľubovniansky skanzen

Na severe Slovenska v regióne Spiš nad mestom Stará Ľubovňa všetci cestovatelia objavia hrad a národopisnú expozíciu v prírode. Ľubovniansky skanzen je najmladší v krajine a bol sprístupnený v roku 1985. Komplex tvorí 25 objektov a pripomína život v malebnej osade pod hradom. Roľnícke obytné domy sú doplnené o kováčsku vyhňu, hájovňu, skolu a vodný mlyn. Najcennejším objektom v expozícii je gréckokatolícky kostol sv. Michal archanjela z Matyašovej postavený v roku 1833. Do expozície bol prevezený v roku 1979. Od roku 1990 sa tu pri významných cirkevných sviatkoch konajú bohoslužby. Koncentrácia histórie a architektúry toto miesto radí medzi veľmi frekventované a obľúbené miesta Slovenska.

Trnava

Mesto Trnava leží v strede Trnavskej pahorkatiny. Je nazývaná aj ako „Slovenský Rím alebo „Malý Rím“ vďaka množstvu kostolov. Trnava bola jedným z najvýznamnejších centier rimskokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá bola povýšená na arcibiskupstvo.

Drevený chrám v obci Šemetkovce

Prvá písomná zmienka o obci Šemetkovce je z roku 1572. Nachádza sa v okrese Svidník. Nad obcou je zachovalá Drevená zrubová cerkev východného obradu svätého Michala archanjela z roku 1752. Počas Karpatsko-duklianskej operácie bol v októbri a novembri 1944 kostol poškodený. K obnove prispeli obyvatelia obce v roku 1945. Kostol stále slúži svojmu účelu a od roku 1968 je cerkov národnou kultúrnou pamiatkou.

Červený Kláštor – Pieniny

Takmer na poľských hraniciach v okrese Kežmarok v Pieninskom národmom parku leží obec Červený Kláštor. Cez obec preteká rieka Dunajec a v mieste vyústenia potoka Lipník sa nachádza pôvodne gotický kláštor.  Národná kultúrna pamiatka kláštor kartuziánov začali budovať v roku 1320. Svoje pomenovanie dostal podľa farby striech objektov kláštora. História je spojená s pôsobením príslušníkov dvoch reholí kartuziánov a kamaldulov.  Hlavnou stavbou v objekte je Kostol svätého Antona Pustovníka s bočnými kaplnkami, kláštorná budova s krížovou chodbou, hodinová veža a hospodárske budovy. Okolo stavieb sa dochoval oporný múr. Z kláštora je viditelný najvyšší vrch pienin Tri koruny 982 m.n.m. a najkrajšia skala Sokolica. Miesto je navštevované turistami a je obľúbené kôli splavovaniu Dunajca na pltiach.

Kôrová kaplnka v Hornej Bzovej

Kaplnky na Slovensku niesu ničím výnimočným. Sú to väčšinou malé kresťanské stavby v ktorých sa neprechováva eucharistia alebo iba so zvláštnym povolením. Aby som to opísal trochu poetickejšie je to miesto, kde v tichu možete nájsť samého seba. Častokrát sú súčasťou kalvárií alebo sa nachádzajú na odľahlých miestach. Azda najznámejšou je Kaplnka sv. Kríža Sivá Brada neďaleko Spišskej Kapituly, Spišského hradu. My sme našli kaplnku, ktorá je výnimočná nielen na Slovensku ale aj vo svete. Jej výnimočnosť je vo výbere stavebného materiálu. Je ním drevo a ešte zvláštnejším je použitý materiál na stenách. Je ním kôra stromov. Na prelome 19. a 20. storočia ju dal postaviť gróf Štefan Zichy, ktorý mal panstvo v neďalekom Divíne. Do lesov v Bzovej chodil poľovať a tamojší kraj si veľmi obľúbil. Toto miesto je napriek zákazu vjazdu veľmi obľúbeným miestom turistov a veriacich. Raz do roka sa v nej slúži sv. omša. Kópia Kôrovej kaplnky sa nachádza v skanzene pri Čiernom Balogu vo Vydroveh doline.

Rotunda sv. Margity Antiochijskej v obci Šivetice

Rotunda s opevnením a vstupnou bránou v obci Šivetice je najvzácnejšia stavba v Gemerskom regióne. Nachádza sa v obci na návrší nad obcou, ktorej hostoriu datujeme od roku 1262. Obec patrila jelšavskému panstvu a od 15. storočia k hradu Muráň. Rotunda pochádza z 13. storočia. S vnútorným priemerom 11 metrov ide o najväčšiu románsku rotundu na Slovensku i v celej strednej Európe. Väčšina stredovekých kostolov regiónu je postavená z kameňa, rotunda je z tehál. V 18. storočí kostol čiastočne prestavali v barokovom slohu a do starého opevnenia postavili zvonicu so vstupnou bránou. V interéri na stenách sa dochovali fresky, na ktorých prebieha rekonštrukcia.
TOPlist